• slider
  • slider
  • slider

Bài Tập Trình Độ A1

Bài 1
Bài 1
Bạn đang tìm hiểu về tiếng Nga và muốn theo học thứ tiếng này, hãy tham khảo bào viết bên dưới nhé.
bài 2
bài 2
Hướng dẫn học tiếng Nga, cách chuyển dổi danh từ số ít sang số nhiều.
Bài 3
Bài 3
Chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều (danh cách), hãy cùng mình tìm hiểu nhé.
Bài 4
Bài 4
Tìm hiểu về tiếng Nga, Thay thế danh từ bằng các đại từ thích hợp.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2