• slider
  • slider
  • slider

Bài Tập Trình Độ A2

Bài 1
Bài 1
Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga
Bài 2
Bài 2
Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.
Bài 3
Bài 3
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.
Bài 4
Bài 4
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau.
bài 5
bài 5
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp
bài 6
bài 6
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, ходить~идти, ездить~ехать : Điền vào chỗ trống động từ thích hợp ờ thì...
bài 7
bài 7
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Điền vào chỗ trống động từ có nghĩa "đi". Dùng ngữ cảnh của câ để chia...

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2