• slider
  • slider
  • slider

Bài Tập Trình Độ B1

Bài 1
Bài 1
Phương pháp học tiếng Nga, Viết lại những câu dưới đây ở thì mệnh lệnh.
Bài 2
Bài 2
Viết lại những câu dưới đây thành câu phủ định. Dùng thể hoàn thành cho các động từ ở câu khẳng định...
Bài 3
Bài 3
Học cách dùng thì, Dùng thể chưa hoàn thành cho những câu phủ định
Bài 4
Bài 4
Dựa vào những ghi chí dưới đây của Mary, viết thành câu hoàn chỉnh để nói về những nơi mà cô ấy đã ở...
Bài 5
Bài 5
Bạn đang muốn tìm học tiếng Nga, bạn quan tâm điều gì?Có bao nhiêu học viện trong thành phố?
Bài 6
Bài 6
Bạn muốn học thêm cho mình một ngôn ngữ mới, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi.
Bài 7
Bài 7
Viết 10 câu có nghĩa và đúng ngữ pháp. Sử dụng những thành phần câu dưới đây. Không được đổi thứ tự...

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2