• slider
  • slider
  • slider

Bài Tập Trình Độ B2

bài 1
bài 1
Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.
Bài 2
Bài 2
Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.
Bài 3
Bài 3
Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh
Bài 4
Bài 4
Bạn thích những tác giả người Nga nào? Bạn co thích tác giả này không?
Bài 5
Bài 5
Điền động từ thích hợp vào câu. Chúng ta cùng thực hành nào.
Bài 6
Bài 6
Viết lại những câu dưới đây thành câu so sánh khẳng định, hãy cùng làm nhé.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2