• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ A1

Bài 1: НАСТУЧАТЬ И УСТАКАНИТЬ
Bài 1: НАСТУЧАТЬ И УСТАКАНИТЬ
Học tiếng Nga - НАСТУЧАТЬ И УСТАКАНИТЬ
Bài 2 : ВЫНОС МОЗГА
Bài 2 : ВЫНОС МОЗГА
ВЫНОС МОЗГА
Bài 3  :МЕНЯ НЕ КАНТОВАТЬ
Bài 3 :МЕНЯ НЕ КАНТОВАТЬ
МЕНЯ НЕ КАНТОВАТЬ
Bài 4 : СТОПУДОВО
Bài 4 : СТОПУДОВО
СТОПУДОВО
Bài 5 : НАЧИНАЕТСЯ…
Bài 5 : НАЧИНАЕТСЯ…
ну начинается… – ba91t đầu rồi....(diễn tả một sự việc bất ngờ xảy ra)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2