• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ B1

Bài 1: Thì quá khứ
Bài 1: Thì quá khứ
Thì quá khứ
Bài 2 : Các động từ mô tả chuyển động
Bài 2 : Các động từ mô tả chuyển động
Các động từ mô tả chuyển động
Bài 3 : Những động từ có nghĩa là “đi”
Bài 3 : Những động từ có nghĩa là “đi”
Những động từ có nghĩa là “đi”
Bài 4 : Những động từ chuyển động khác
Bài 4 : Những động từ chuyển động khác
Những động từ chuyển động khác
Bài 5 :Tiền tố của những động từ chuyển động
Bài 5 :Tiền tố của những động từ chuyển động
Tiền tố của những động từ chuyển động
Bài 6 : Tính từ
Bài 6 : Tính từ
Tính từ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2