• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ B2

Bài 1 : Thì tương lai
Bài 1 : Thì tương lai
Thì tương lai
Bài 2 : Động từ phản thân
Bài 2 : Động từ phản thân
Động từ phản thân
Bài 3 : Nội động từ
Bài 3 : Nội động từ
Nội động từ
Bài 4 : Câu không ngôi
Bài 4 : Câu không ngôi
Câu không ngôi
Bài 5 : Các đại từ phản thân
Bài 5 : Các đại từ phản thân
Đại từ “Себя “ trong tiếng Nga có nghĩa là “tự bản thân một vật nào đó” . Đại từ này được sử dụng...
Bài 6 : Các loại đại từ trong tiếng Nga
Bài 6 : Các loại đại từ trong tiếng Nga
Đại từ là một dạng từ dùng để thay thế cho danh từ. Bảng dưới đây sẽ tổng hợp lại những loại đại từ...
Bài 7 : Đại từ phủ định
Bài 7 : Đại từ phủ định
Các đại từ никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько được dùng để thể hiện những thứ...

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2