• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ A1

Bài 1:  АЛФАВИТ - bảng chữ cái
Bài 1: АЛФАВИТ - bảng chữ cái
АЛФАВИТ - bảng chữ cái
Bài 2: Здравствуйте - Xin chào
Bài 2: Здравствуйте - Xin chào
Здравствуйте - Xin chào
Bài 3: Các ngữ thông dụng
Bài 3: Các ngữ thông dụng
Các ngữ thông dụng
Bài 4: Как вас зовут? - Bạn tên là gì?
Bài 4: Как вас зовут? - Bạn tên là gì?
Как вас зовут? – Bạn tên là gì?
Bài 5: номера - số đếm
Bài 5: номера - số đếm
номера - số đếm
Bài 6: Số thứ tự
Bài 6: Số thứ tự
Học tiếng Nga - Số thứ tự
Bài 7: Где? - Ở đâu?
Bài 7: Где? - Ở đâu?
Học tiếng Nga - Где? - Ở đâu?

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2