• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ A2

Bài 1: Các động từ mô tả chuyển động
Bài 1: Các động từ mô tả chuyển động
Học tiếng Nga - Các động từ mô tả chuyển động
Bài 2: Thời gian
Bài 2: Thời gian
Học tiếng Nga - Thời gian
Bài 4 : семья - gia đình
Bài 4 : семья - gia đình
семья - gia đình
Ba2i 5 : Фрукты – trái cây
Ba2i 5 : Фрукты – trái cây
Фрукты – trái cây
Bài 6 : Овощи – Rau củ
Bài 6 : Овощи – Rau củ
Học tiếng Nga - Овощи – Rau củ
Bài 7 : từ vựng về thức ăn
Bài 7 : từ vựng về thức ăn
Từ vựng về thức ăn
Bài 8 : Пиво, пожалуйста – làm ơn cho một cốc bia
Bài 8 : Пиво, пожалуйста – làm ơn cho một cốc bia
Пиво, пожалуйста – làm ơn cho một cốc bia

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2