• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ A1

Bài 2 : Các từ hỏi

Где? - Ở đâu?

Кто? - Ai?

Что? – Cái gì?

Как? – Như thế nào?

Когда? – Khi nào?

Почему? – Tại sao?

сколько стоит? – bao nhiêu?

 

Ví dụ:

Что ты знаешь? – Bạn biết gì?

Где он? – anh ấy ở đâu?

Кто он? – Anh ấy là ai?
 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.vn/v31/bai-1.html

Các bài liên quan:

Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Đại từ nhân xưng
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Cách chia động từ (tt)
Bài 5  :Danh từ
Bài 5 :Danh từ
Danh từ
Bài 6 : Cách trong tiếng Nga
Bài 6 : Cách trong tiếng Nga
Cách trong tiếng Nga

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2