• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ A2

Bài 3 : ПОИМЕТЬ

Bấm vào đây để nghe

поиметь – lừa phỉnh

негодяй – người xấu, kẻ hung ác

наплести с три короба –tám chuyện

смыться – biến mất

раскусить – đoán (ngườ khác đang nghĩ gì)
 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.vn/v63/bai-2.html

Các bài liên quan:

Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…
Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…
ВО ПОПЕРЛО…
Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
Bài 4 : НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ
Bài 4 : НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ
НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ
Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА
Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА
ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2