• slider
  • slider
  • slider

Trình Độ A2

Bài 4 : НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ

Bấm vào đây để nghe bài học
 

нахлобучить – mặc quần áo vội  vàng, khiển trách, đánh mắng

отчекрыжить – cắt giảm

отчихвостить –khiển trách

развозить – to intoxicate; меня развезло – tôi say rối!

еле языком ворочать – hầu như không thể nói được
 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.vn/v64/bai-3.html

Các bài liên quan:

Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…
Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…
ВО ПОПЕРЛО…
Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
Bài 3 : ПОИМЕТЬ
Bài 3 : ПОИМЕТЬ
ПОИМЕТЬ
Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА
Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА
ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2