• slider
 • slider
 • slider

Bài Tập Trình Độ A2

Bài 4

Trả lời các câu hỏi sau

 1. Скажите, пожалуйста, где школа?       _______________общежития. 
 2. Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса? ___________общежития.     
 3. Если вы смотрите на школу с Казанской улицы, тогда парк находится ___________ школы. 
 4. Если вы стоите в парке и смотрите на на остановку автобуса, вы увидите, что Казанский собор________________ парка.
 5. Унивеситет имени Герцена находится ____________ парком. 
 6.  Я вижу парк, а где университет. Он далеко?  Нет, он  ____________ парка. 
 7. Где магазин. Магазин? Он ____________________ Казанского собора. 
 8. Я знаю, где школа. А парк?         Он стоит почти ____________________ школой!  
 9. Мы сейчас на станции метро у Казанского собора. Больница близко?   Нет, она очень ________________ Казанского собора! 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.vn/v83/bai-3.html

Các bài liên quan:

Bài 1
Bài 1
Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga
Bài 2
Bài 2
Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.
Bài 3
Bài 3
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.
bài 5
bài 5
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp
bài 6
bài 6
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, ходить~идти, ездить~ехать : Điền vào chỗ trống động từ thích hợp ờ thì...
bài 7
bài 7
Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Điền vào chỗ trống động từ có nghĩa "đi". Dùng ngữ cảnh của câ để chia...

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2